Scroll voor meer informatie

Binnen Nederland vertrouwen energieleveranciers op de installatievloer IV 1260

TenneT, Liandon, Joulz, Enexis, Delta en Stedin hebben door heel Nederland 380KV Schakelstations (ook wel transformatorstations of hoogspanningssations) geplaatst.

De schakelstations zijn uiteenlopend van omvang.

Omvang
200 tot 1000m2
Type
Installatievloer IV 1260
Bouwhoogte
1000mm tot 1500mm

Are you looking for a floor custom-made?


Request a quote