Serverracks liften

Serverracks in uw serverruimte liften

In het verleden werden serverracks vaak in een ruimte geplaatst zonder verhoogde vloer. Na verloop van tijd is het wenselijk dat de apparatuur op een verhoogde vloer komt te staan of dat de bestaande verhoogde vloer moet worden verhoogd ivm bekabeling en/of koeling.

Het volgende probleem kan zich dan voordoen: de apparatuur kan niet meer worden uitgeschakeld in verband met bijvoorbeeld de voortgang van het productieproces.

Alteco Europe heeft hiervoor de oplossing

Het liften van serverracks terwijl deze in bedrijf blijven. De kasten worden door speciaal opgeleide monteurs zeer zorgvuldig gelift. De onderconstructie van de installatievloer wordt onder de kast gebouwd.

497000

De kasten staan op de nieuwe verhoogde installatievloer, terwijl het productieproces niet heeft stilgelegen.

Alteco Europe BV heeft dit oa uitgevoerd bij:

  • Provinciehuis Limburg
  • Movares Utrecht
  • Pro Rail
  • AMC Amsterdam

Alteco is verzekerd tegen risicoaansprakelijkheid voor schade aan roerend en onroerend goed. Voorwaarden van risicoaansprakelijkheid voor vervolg- en vermogensschade wordt door Alteco Europe bv. strikt van de hand gewezen. Onze werkzaamheden worden door speciaal geselecteerd personeel uitgevoerd en er wordt voortdurend op gewezen dat er uitsluitend risicomijdend gewerkt mag worden. Echter, tijdens onze werkzaamheden dient ten aller tijde een verantwoordelijk personeelslid van de opdrachtgever aanwezig te zijn. Het liften van kasten zal uitgevoerd worden in overleg met het ter plaatse verantwoordelijke personeel.